ردیف

عنوان

تعریف

1 آموزش به شیوه تلفیقی – فراگیر روش آموزشی که در طی آن، برخی از دانش‏ آموزان با نیازهای ویژه در کلاس‏ های عادی آموزش و پرورش با بهره ‏گیری از برنامه ‏های درسی مشترک به همراه برخی مناسب‏ سازی‏ های آموزشی و محیطی با استفاده از خدمات معلم رابط به عنوان تسهیل‏ گر (در صورت نیاز) به تحصیل می‏ پردازند.
2 آموزش غیرحضوری مدارس آموزش از راه دور آموزشی که انتقال مفاهیم و یادگیری بدون شرکت در کلاس درس و با استفاده از رسانه ‏های نوشتاری، تصویری و الکترونیکی انجام می‏ شود.
3 آموزشگاه موسسه‏ ای که با کسب مجوز از مراجع ذی‏ربط و بر اساس برنامه‏ ای مدون، اقدام به ارائه خدمات آموزش می‏ نماید.
4 آموزگار معلمی که در دوره ابتدائی انجام وظیفه می‏ کند.
5 آموزگار دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) معلمی که در دوره‏ های پیش دبستانی و ابتدایی دانش‏ آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) شاغل است.
6 اتاق اداری مجتمع یا مدرسه اتاقی در مجتمع یا مدرسه که جهت انجام امور اداری آن ایجاد شده است.
7 اتاق بهداشت مدرسه اتاقی که مطابق استانداردهای آیین‏ نامه بهداشت محیط، ایجاد شده و مراقب سلامت در آن، مطابق شرح وظایف، خدمات بهداشتی به دانش ‏آموزان ارایه می‏ نماید.
8 اتاق مشاور مدرسه اتاقی است که در مدرسه برای ارائه خدمات مشاوره ‏ای، راهنمایی و روانشناختی
9 اتاق معلم اتاقی است در مدرسه جهت استراحت موقت، تعامل و تبادل تجارب معلمان و ارتباط با اولیاء دانش ‏آموزان در زنگ تفریح
10 استادکار هنرستان معلم دروس کارگاهی که همراه هنرآموز، مسئولیت تمهید مقدمات آموزش عملی در کارگاه، پیشگیری از خطرات احتمالی، کمک به بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه، همیاری در آموزش عملی و سایر امور مرتبط در کارگاه را به عهده دارد.
11 باسواد فردی که می تواند به زبان فارسی یا هر زبان دیگر متن ساده ای را بخواند و بنویسد، خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد.
12 برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی برنامه ‏ای کشوری که از طریق آن، هرساله تمامی نوآموزان آماده ورود به دوره ابتدایی، با ابزارهای استاندارد در زمینه‏ های مختلف حسی، جسمی، هوشی و رفتاری در دو مرحله غربالگری و تخصصی مورد ارزیابی قرار می‏ گیرند و نسبت به تعیین جایگاه آموزشی و نوع خدمات مورد نیاز آن‏ها اقدام می‏ شود.
13 برون سپاری آموزش مهارت در شاخه کاردانش ارائه خدمات آموزش و سنجش یک یا تمام استانداردهای مهارتی هررشته مهارت به هنرجوی شاخه کاردانش توسط دستگاه‏ های دولتی، غیر دولتی، و بخش خصوصی که از طریق انعقاد قراردادهای آموزشی بین اداره کل آموزش و پرورش استان و دستگاه ‏های مذکور انجام می ‏شود.
14 بزرگسالان بیسواد فردی با سن بالاتر از ده سال تمام که از تحصیل بازمانده و فاقد مهارت‏ های پایه سواد است.
15 پایه تحصیلی قسمتی از یک دوره تحصیلی که در یک سال تحصیلی اجرا می ‏شود.
16 پرونده الکترونیکی مشاوره ‏ای دانش ‏آموز مجموعه اطلاعاتی که به صورت محرمانه برای کمک به دانش ‏آموزان و ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره ‏ای در حوزه سازگاری و تحصیلی – شغلی به صورت الکترونیکی جمع ‏آوری می ‏شود.
17 پژوهش‏ سرای دانش‏ آموزی مرکز علمی – پژوهشی زیر نظر آموزش و پرورش که به منظور گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش به همراه شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلاقیت‏ های فردی و گروهی دانش ‏آموزان تمام دوره‏ های تحصیلی در مناطق آموزش و پرورش فعالیت می‏ کند.
18 خوابگاه مرکزی دانش ‏آموزی مکانی است برای اقامت دانش ‏آموزان دوره ‏های اول و دوم متوسطه مناطق و روستاهای فاقد مدارس.
19 دانش ‏آموز تحت پوشش طرح کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دانش ‏آموزی که در طرح‏ های کیفیت بخشی تربیت بدنی (مانند طرح سباح) مبنی بر اجرای کشوری یک فعالیت یا رشته ورزشی تحت پوشش قرار می‏ گیرد.
20 دانش‏ آموز فردی که برابر مقررات در یکی از دوره ‏های تحصیلی آموزش و پرورش مشغول به تحصیل است.
21 دانش‏ آموز ایثارگر مدارس ایثارگران دانش ‏آموزی که بر اساس مقررات مندرج در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و هئیت وزیران، واجد شرایط ثبت نام در مدارس ایثارگران شناخته شود.
22 دانش‏ آموز با اختلال‏ های رفتاری هیجانی دانش ‏آموزی که پاسخ‏ های رفتاری – هیجانی او در مدرسه به صورت مستمر با هنجارهای پذیرفته شده بر اساس سن، جنسیت، قومیت یا فرهنگ، تفاوت معناداری با همسالان خود دارد به گونه‏ ای که این تفاوت، بدون داشتن آسیب‏ دیدگی هوشی، حسی یا جسمی، بر عملکرد تحصیلی، رفتار کلاسی، مراقبت از خود، روابط اجتماعی و سازگاری شخصی او اثر می‏ گذارد.
23 دانش‏ آموز با کم توانی ذهنی دانش ‏آموز با نیازهای ویژه ‏ای که از نظر هوشی، بر اساس آزمون‏ های استاندارد، دو انحراف استاندارد زیر میانگین در منحنی نرمال قرار دارد و از نظر رفتار سازشی، اجتماعی و عملی دارای محدودیت است و ناتوانی او در سنین رشد و قبل از سن 18 سالگی به وقوع پیوسته است. سازمان آموزش و پرورش استثنایی مسئولیت تعلیم و تربیت دانش ‏آموزان با کم توانی ذهنی با هوش بهر 50 تا 70 را به عهده دارد.
24 دانش ‏آموز با کم بینایی دانش ‏آموزی که حداکثر حدت بینایی اصلاح شده او از 200/20 (بیست / دویستم) بیشتر و از 70/20 (بیست / هفتادم) کمتر است به طوری که قادر به استفاده از خطوط کتاب‏ های عادی نبوده و برخورداری وی از آموزش، مستلزم استفاده از کتاب‏ های درشت خط و وسایل درشت نما است.
25 دانش‏ آموز با کم شنوایی دانش ‏آموزی که افت شنوایی وی بین 35 تا 70 دسی‏بل است و میزان باقی مانده شنوایی او با استفاده از وسایل کمک شنوایی و بهره‏ گیری از راهنمایی‏ های آموزشی برای دریافت مطالب شنیداری و گفتاری کافی است.
26 دانش‏ آموز با مشکلات ویژه یادگیری دانش ‏آموز با نیازهای ویژه ‏ای که اختلال‏ هایی در یادگیری و شناخت دارد و این اختلال روی دامنه محدودی از درس ‏ها و عملکردهای او تاثیر می‏ گذارد. این دانش ‏آموز برای دست‏یابی به سازگاری، انطباق و موفقیت در برنامه آموزشی کلاس عادی، نیازمند دریافت آموزش‏ های ویژه از مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری است.
27 دانش ‏آموز با معلولیت جسمی – حرکتی (با آسیب‏ دیدگی شدید) دانش ‏آموز با نیاز ویژه دارای هوش‏بهر مرزی و بالاتر که به علت آسیب دیدگی شدید در اندام‏ های فوقانی، تحتانی و یا هر دو، قادر به انجام امور شخصی خود نیست و با ایجاد تسهیلات، انطباق و تعدیل روش‏ های آموزشی و پرورشی، ابزارها و تجهیزات ویژه، می‏تواند از خدمات آموزشی و پرورشی بهره‏ گیری نماید.
28 دانش ‏آموز با معلولیت جسمی – حرکتی (با آسیب‏ دیدگی خفیف) دانش ‏آموز با نیاز ویژه دارای هوش‏بهر مرزی و بالاتر که با وجود آسیب ‏دیدگی خفیف در اندام‏ های فوقانی، تحتانی و یا هر دو، قادر به انجام امور شخصی خود است اما برای بهره‏ مندی از امکانات آموزشی، نیاز به استفاده از تسهیلات، ابزارها و تجهیزات ویژه دارد.
29 دانش‏ آموز با نابینایی دانش‏ آموزی که حداکثر بینایی اصلاح شده او از 200/20 (بیست / دویستم) کمتر بوده و یا زاویه دیدش در بزرگ‏ترین قطر از 20 درجه، بیشتر نیست به طوری که آموزش او از طریق روش‏ های آموزشی ویژه نابینایان و خط بریل صورت می ‏پذیرد.
30 دانش ‏آموز با نارسایی‏ های چندگانه (چندمعلولیتی) دانش ‏آموز با نیازهای ویژه ‏ای که بیش از یک نارسایی دارد و این نارسایی‏ ها در حدی است که بر روی عملکر آموزشی وی تاثیر می‏ گذارد به طوری که بدون دریافت خدمات و آموزش ویژه قادر به استفاده از کلاس تک معلولیتی نیست.
31 دانش ‏آموز با نارسایی‏ های طیف اتیسم دانش ‏آموزی که در حیطه‏ های ارتباط فردی، اجتماعی، تخیل و تفکر دارای تفاوت معناداری با گروه همسالان خود است به میزانی که بر عملکرد آموزشی و اجتماعی وی اثر می‏ گذارد. این دانش‏ آموزان در سه گروه تخفیف، متوسط و شدید طبقه‏ بندی می‏ شوند. سازمان آموزش و پرورش استثنایی به دانش ‏آموزان اتیسم خفیف و متوسط، خدمات آموزشی و پرورشی و توان‏ بخشی ارائه می ‏کند.
32 دانش ‏آموز با ناشنوایی دانش ‏آموزی که افت شنوایی او 70 دسی بل یا بیشتر است و با میزان باقی مانده شنوایی خود، علی رغم استفاده از وسایل کمک شنوایی، نمی‏تواند گفتار دیگران را از طریق حس شنوایی پردازش کند.
33 دانش ‏آموز با نیازهای ویژه (استثنایی) دانش‏آموزی که از نظر یادگیری، شناختی، ارتباطی، حسی (بینایی، شنوایی)، جسمانی و رفتاری به طور قابل ملاحظه ‏ای آسیب دیده است و به تشخیص ارزیابی‏ های تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مشکلات آموزشی و رشدی او در حدی است که مانع یادگیری وی در محیط آموزشی عادی بوده و روی عملکرد آموزشی او اثر نامطلوب می‏ گذارد.
34 دانش‏ آموز بزرگسال دانش‏ آموزی که شرایط تحصیل در مدارس دوره اول و دوم متوسطه روزانه را نداشته و یا با دارا بودن شانزده سال تمام به صورت داوطلبانه برای ادامه تحصیل در مدارس بزرگسالان پذیرش می‏ شود.
35 دانش ‏آموز ترک تحصیل کرده دانش ‏آموزی که حین تحصیل، بعد از قبولی یا مردودی، به هر دلیلی نظام آموزشی را ترک کرده باشد.
36 دانش ‏آموز تکرار پایه دانش‏ آموز مردودی که در همان پایه تحصیلی ثبت نام شده و مشغول به تحصیل باشد.
37 دانش ‏آموز تلفیقی – فراگیر دانش ‏آموزی که با یکی از آسیب دیدگی‏ های شنوایی، بینایی، جسمی – حرکتی، دارای هوش مرزی (دیرآموز)، با مشکلات ویژه یادگیری، اختلال رفتاری – هیجانی (خفیف تا متوسط) در کلاس‏ های عادی آموزش و پرورش با استفاده از روش آموزش تلفیقی – فراگیر مشغول به تحصیل است.
38 دانش ‏آموز جهشی مدارس ایثارگران دانش ‏آموز ایثارگری که گواهی قبولی پایه ششم یا نهم را داشته و در آزمون‏ های پایانی دوره تحصیلی بالاتر شرکت نماید.
39 دانش ‏آموز داوطلب آزاد دانش‏ آموزی که بدون حضور در کلاس درس، فقط برای شرکت در امتحانات پایانی ثبت نام می‏ کند.
40 دانش ‏آموز دیرآموز دانش‏ آموزی که از نظر هوشی، بر اساس آزمون‏ های استاندارد، در محدوده بین یک تا دو انحراف استاندارد زیر میانگین در منحنی نرمال قرار گرفته و از نظر یادگیری مهارت‏ های تحصیلی، عملکرد محدودتر و ضعیف‏ تری نسبت به همسالان عادی خود دارد و فاقد اشکالات اساسی در رفتار انطباقی است. این گروه از دانش ‏آموزان در مدارس عادی اشتغال به تحصیل دارند.
41 دانش ‏آموز شاهد دانش ‏آموزی که فرزند شهید، مفقودالاثر، آزاده یا جانباز 50 % و بالاتر باشد.
42 دانش ‏آموز طرح پراکنده شاهد دانش ‏آموز شاهدی که در مدارس غیرشاهد روزانه تحصیل می‏ کند.
43 دانش ‏آموز عشایری دانش ‏آموزی که از خانواده عشایری بوده و در مدرسه عشایری یا غیرعشایری تحصیل می‏ کند.
44 دانش ‏آموز قبول شده دانش ‏آموزی که حداقل سطح قابل قبول را در دروس هر پایه تحصیلی برابر آیین نامه ‏های مربوط کسب کرده باشد.
45 دانش ‏آموز کبر سن دانش ‏آموزی که با سن شناسنامه ‏ای بالاتر از حد مجاز ثبت نام در پایه تحصیلی تعیین شده در قوانین و مقررات آموزش و پرورش، با رأی کمیسیون خاص در مدارس عادی ثبت نام می‏ شود.
46 دانش ‏آموز متفرقه رجوع شود به دانش ‏آموز داوطلب آزاد.
47 دانش ‏آموز مردود دانش ‏آموزی که برابر ضوابط و مقررات مربوط، شرایط لازم برای ارتقاء به پایه بالاتر را کسب نکرده باشد.
48 دانش ‏آموز مردود مشغول به تحصیل رجوع شود به دانش ‏آموز تکرار پایه.
49 دانش ‏آموز جهشی دانش ‏آموز واجد شرایطی که بر اساس مقررات، بیش از یک پایه تحصیلی را طی یک سال تحصیلی گذرانده است.
50 دانش ‏آموز نیازمند مراقبت ویژه دانش ‏آموز عادی که به علت اختلال در سلامت یا بیماری خاص در مدرسه تحت نظر است و برخی اقدامات درمانی برای او اجرا می‏ شود.
51 دبستان مدرسه‏ ای که دانش ‏آموزان دوره ابتدائی در آن مشغول به تحصیل هستند.
52 دبیر (معلم راهنما) فوق برنامه آموزشی و پرورشی فرزندان شاهد معلمی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت، زیر نظر کارشناس شاهد و ایثارگران مناطق آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ‏ریزی، نظارت، مشاوره و پیگیری اجرای امور فوق برنامه آموزشی و پرورشی دانش ‏آموزان طرح پراکنده شاهد را بر عهده دارد.
53 دبیر آموزش و پرورش معلمی که درس‏های دوره‏ های اول متوسطه، اول متوسطه پیش حرفه‏ ای، دوم متوسطه نظری و دروس پایه و عمومی شاخه‏های فنی و حرفه‏ ای، کاردانش و دوره دوم متوسطه حرفه ‏ای را تدریس می‏ کند.
54 دبیر دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) معلمی که در دوره‏ های اول و دوم متوسطه، دوره اول متوسطه پیش حرفه‏ ای و دوم متوسطه حرفه‏ ای در مدارس ویژه (استثنایی) شاغل است.
55 دبیر راهنمای آموزشی مدرسه ویژه (استثنایی) معلمی که به منظور ارتقا کیفیت آموزش و ایجاد هماهنگی بین دبیران دروس مختلف، نظارت بر کلاس ‏های درس و کارگاه، نحوه برقراری ارتباط دبیران با گروه های مختلف دانش ‏آموزی، اجرای دستورالعمل‏ های آموزشی و ارایه آموزش ‏های انفرادی به دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) در دوره‏ های اول متوسطه پیش حرفه‏ ای و دوم متوسطه حرفه ای به خدمت اشتغال دارند.
56 دبیرستان مدرسه‏ ای که دانش ‏آموزان دوره‏ های اول متوسطه، دوم متوسطه نظری، اول متوسطه پیش حرفه‏ ای و دوم متوسطه حرفه ‏ای در آن مشغول به تحصیل می‏ باشند.
57 دوره ابتدایی دوره تحصیلی که دانش ‏آموز از سن 6 سالگی به آن وارد شده و پس از طی شش پایه تحصیلی، گواهی پایان دوره ابتدایی را دریافت می‏ کند این دوره شامل 2 دوره سه ساله می‏ باشد. سن ورود به دوره ابتدایی برای دانش ‏آموزان شهری حداکثر تا 9 سال و برای دانش‏ آموزان روستایی و عشایر حداکثر تا 11 سال می‏تواند به تاخیر بیفتد.
58 دوره اول ابتدایی دوره تحصیلی ابتدایی که دانش‏ آموزان پایه‏ های اول تا سوم را شامل می‏ شود.
59 دوره اول متوسطه دوره تحصیلی که دانش‏ آموز پس از اتمام دوره ابتدایی، در آن پذیرش شده و پس از سپری کرده سه پایه تحصیلی گواهی‏نامه پایان دوره دریافت می‏ نماید.
60 دوره اول متوسطه پیش حرفه‏ ای دوره ‏ای برای دانش‏ آموزان کم توان ذهنی و دیگر دانش‏ آموزان با نیازهای ویژه که بعد از اتمام دروه ابتدایی، توانایی ادامه تحصیل در مدارس عادی و یا ویژه را ندارند و به منظور آموزش مهارت‏ های روزمره زندگی، مهارت‏ های تحصیلی و آموزش مقدماتی حرف، متناسب با ویژگی‏ ها  و توانایی‏ های دانش ‏آموزان طراحی شده و اتمام آن منجر به اخذ گواهی‏نامه می‏ شود.
61 دوره پیش دبستانی دوره 2 ساله رسمی و غیر اجباری است که کودکان گروه سنی چهار و پنج ساله تمام را تحت پوشش برنامه‏ های آموزشی و پرورشی قرار می‏ دهد.
62 دوره پیش دبستانی نوآموزان نیاز ویژه (استثنایی) دوره ‏ای که بر ارایه خدمات آموزشی و توان‏بخشی به نوآموز با نیازهای ویژه و مشاوره‏ ای به والدین و یا عضو موثر خانواده به منظور توانمندسازی آن‏ها در جهت کاهش فشار روانی، پذیرش، رویارویی با مشکلات و رفع نیازهای کودک استوار است و از بدو تشخیص، با استفاده از فرصت‏ های طلایی یادگیری برای کاهش یا رفع تاخیرهای رشدی، مشکلات حسی – حرکتی و رفتاری – اجتماعی کودکان تلاش می نماید.
63 دوره تحصیلی آموزش و پرورش بخشی از برنامه آموزش و پرورش رسمی که منجر به اخذ گواهی‏نامه تحصیلی می‏ شود.
64 دوره تحکیم سواد دوره ‏ای که فرصت استمرار و پایداری آموخته ‏ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سوادآموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل ندارند، فراهم می‏ سازد.
65 دوره دوم ابتدایی دوره تحصیلی ابتدایی که دانش‏ آموزان پایه‏ های چهارم تا ششم را شامل می‏ شود.
66 دوره دوم متوسطه دروه تحصیلی که دانش ‏آموز پس از سپری کردن دوره اول متوسطه، در آن پذیرش شده و به یکی از شاخه‏ های نظری، فنی و حرفه‏ ای، و کاردانش هدایت می‏ شود و با گذراندن واحدهای درسی تعریف شده در سه پایه تحصیلی، گواهی‏نامه دیپلم متوسطه دریافت می‏ نماید.
67 دوره دوم متوسطه حرفه ‏ای دوره‏ ای برای دانش‏ آموزان کم توان ذهنی و دیگر دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه که بعد از اتمام دوره اول متوسطه پیش حرفه‏ ای، توانایی ادامه تحصیل در مدارس عادی و یا ویژه را ندارند و به منظور گسترش مهارت‏ های روزمره زندگی، مهارت‏ های تحصیلی کاربردی و آموزش مهارت‏ های حرفه ‏ای متناسب با ویژگی‏ ها، توانایی‏ ها، سرعت رشد و علائق دانش ‏آموزان طراحی شده و اتمام آن منجر به اخذ گواهی‏نامه می‏ شود.
68 دوره سواد آموزی دوره ‏ای برای آموزش فرد بی‏سواد با سن بیش از ده سال تمام که امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را ندارد. این دوره معادل پایه سوم ابتدائی در نظام آموزش رسمی است.
69 رابط بهداشت مدارس فردی از کارکنان مدرسه فاقد مراقب سلامت که امور بهداشتی دانش‏ آموزان را نیز پیگیری می‏ کند.
70 راهبر آموزشی و تربیتی فرد واجد صلاحیتی که نظارت و هدایت امور مربوط به فعالیت‏ های آموزشی، پرورشی، اداری و مالی را در چند واحد آموزشی روستایی و عشایری در دوره ابتدایی بر عهده دارد.
71 رشته تحصیلی  
72 سرباز معلم  
73 سرپرست آموزشی مدرسه ویژه (استثنایی) معلمی که به منظور ارتقاء کیفیت آموزش با نظارت بر کلاس‏ های درس و اجرای دستورالعمل‏ های آموزشی و ارایه آموزش‏ های انفرادی به دانش‏ آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) در دوره‏ های تحصیلی پیش‏ دبستانی و ابتدایی به خدمت اشتغال دارد.
74 سرپرست بخش رشته ‏های هنرستان هنرآموزی که مسئولیت برنامه‏ ریزی و نظارت بر عملکرد هنرآموزان و هنرجویان، ایجاد، نگهداری و بهره ‏برداری کارگاه‏ های یک رشته شاخه فنی و حرفه ‏ای یا گروهی از رشته‏ های مهارتی یک زیر گروه شاخه کاردانش را در هنرستان به عهده دارد.
75 شاخه تحصیلی جزء اصلی ساختار دوره آموزش متوسطه است که به سه شاخه نظری، فنی و حرفه ‏ای و کاردانش تقسیم می‏ شود.
76 شاخه فنی و حرفه‏ ای جزیی از ساختار دوره دوم متوسطه که مشتمل بر گروه‏ های تحصیلی کشاورزی، صنعت، خدمات و هنر می‏ باشد و این گروه‏ های تحصیلی دارای چند زیر گروه و هر زیر گروه دارای یک یا چند رشته تحصیلی است.
77 شاخه کاردانش جزیی از ساختار دوره دوم متوسطه که مشتمل بر گروه‏ های تحصیلی کشاورزی، صنعت، خدمات و هنر می‏ باشد و این گروه‏ های تحصیلی دارای چند زیر گروه و هر زیر گروه دارای یک یا چند رشته تحصیلی و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی می‏ باشد که در هنرستان کاردانش و سایر مراکز مهارت‏ آموزی مجاز، آموزش داده می ‏شوند.
78 شاخه نظری جزیی از ساختار دوره دوم متوسطه که مشتمل بر چهار رشته تحصیلی ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی است.
79 فارغ‏ التحصیل آموزش و پرورش فردی که همه دروه‏ های تحصیلی آموزش و پرورش را با موفقیت گذرانده و گواهی‏نامه پایان تحصیلات آموزش و پرورش برای او صادر شده است.
80 فضای آموزشی و پرورشی محدوده ‏ای که در آن، مکان‏ های آموزشی و پرورشی مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ایجاد شده است.
81 فضای آموزشی و پرورشی دو نوبته فضای آموزشی و پرورشی که در آن، دو مدرسه مختلف در دو نوبت صبح و ببعد از ظهر دایر بوده و هر مدرسه یک واحد آموزشی مجزا با کد سازمانی مستقل است.
82 فضای آموزشی و پرورشی یک نوبته فضای آموزشی و پرورشی که در آن، یک مدرسه در یک نوبت صبح یا بعد از ظهر دایر است.
83 کارکنان آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش افراد شاغل در مدرسه که در سه گروه 1. معلم، 2. مدیریت و 3. کیفیت بخشی آموزشی فعالیت می‏ کنند.
84 کارکنان اداری - مالی وزارت آموزش و پرورش افراد شاغل در پست‏ های مصوب اداری آموزش و پرورش که وظیفه سیاست گذاری، برنامه‏ ریزی و پشتیبانی امور آموزشی و پرورشی را بر عهده دارند.
85 کتابخانه کلاسی قفسه‏ ای به ابعاد 100 در 80 سانتی‏متر حاوی کتاب‏ ها و مواد آموزشی متناسب با پایه تحصیلی است که در کلاس دوره ابتدایی برای استفاده دانش ‏آموزان و معلم کلاس قرار می‏ گیرد.
86 کتابخانه مدرسه کتابخانه‏ ای که برای استفاده دانش ‏آموزان، معلمان و اولیاء مدارس ایجاد می‏ شود.
87 کارگاه رایانه مدرسه مکانی در هنرستان یا دبیرستان با تعداد رایانه و تجهیزات جانبی متناسب با استاندارد هر رشته و دروس مرتبط که می‏تواند مجهز به امکاناتی مانند شبکه داخلی، ویدئو پروژکتور، اینترنت، چاپگر و اسکنر باشد و برای استفاده هنرجویان و دانش‏ آموزان ایجاد می ‏شود.
88 کارگاه مدرسه مکانی در مدرسه برای انجام فعالیت‏ های عملی مرتبط با دروس فنی، حرفه‏ای و مهارتی دانش ‏آموزان در دوره ‏های مختلف تحصیلی است.
89 کارگاه هنرستان مکانی در هنرستان که متناسب با استانداردهای تجهیزاتی هر رشته با رعایت ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای استفاده هنرجویان تجهیز می‏ شود.
90 کانون حرکات اصلاحی دانش ‏آموزی مکانی داخل یا خارج از مدرسه با امکانات و وسایل ویژه، که برای ارزیابی وضعیت جسمی دانش ‏آموزان عادی و ارائه تمرینات اصلاحی، جهت پیشگیری از پیشرفت ناهنجاری‏ های ساختار قامتی (مانند: شانه افتاده، گودی کمر، کف پای صاف، سر به جلو، شست کج، پشت گرد و ...) است.
91 کانون فرهنگی تربیتی دانش ‏آموزی مرکز دانش‏ آموزی خارج از مدرسه که در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت در حوزه ‏های فرهنگی، آموزشی، اعتقادی، اجتماعی، هنری و تربیت بدنی در اوقات فراغت، طبق ضوابط و تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت می‏ کند.
92 کلاس مکان فیزیکی یا مجازی که در آن برنامه‏ های مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا می‏ شود.
93 کلاس چند پایه کلاس درسی که در آن دانش ‏آموزان دوره ابتدائی در چند پایه تحصیلی، هم زمان توسط یک معلم تحت آموزش قرار می‏ گیرند.
94 کلاس چند معلمی دوره ابتدایی کلاس پایه پنجم یا ششم ابتدایی که دروس آن به جزء درس تربیت بدنی توسط دو معلم در طول هفته تدریس می ‏شود.
95 کلاس دایر کلاسی که در آن، گروهی از دانش ‏آموزان بر اساس برنامه‏ های مصوب با حضور معلم، مشغول تحصیل هستند.
96 کلاس درس رجوع شود به کلاس دایر
97 کلاس فیزیکی مکان فیزیکی که قابلیت تشکیل کلاس درس را در یک یا چند نوبت دارد.
98 کلاس کالبدی رجوع شود به کلاس فیزیکی
99 کلاس مجری " نظام دوری " کلاسی که یک آموزگار ثابت از پایه اول تا پایه سوم دوره اول ابتدایی با دانش ‏آموزان همراه بوده و آموزش دروس آنان را بر عهده دارد.
100 کلاس مختلط کلاس درسی که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش‏ آموزان یک جنسیت، دانش ‏آموزان دختر و پسر در آن مشغول به تحصیل می ‏باشند.
101 کلاس موضوعی کلاس کالبدی است با تجهیزات و امکانات آموزشی مرتبط با هر درس یا گروه درسی که دانش ‏آموزان مطابق برنامه در این کلاس‏ ها حضور دارند.
102 گروه‏ های آموزشی و تربیتی جمعی از معلمان، مشاوران و مدیران علاقمند و واجد صلاحیت مدارس در پایه‏ها، رشته ‏ها یا گروه‏ه ای درسی که به منظور ارتقای کیفیت راهبردهای یادگیری و اجرای برنامه ‏های آموزشی و تربیتی و فعالیت‏ های مربوط، با تعامل، همفکری و تبادل نظر برنامه‏ های ترویجی و نظارتی را تدوین و اجرا می‏ کنند.
103 گواهی‏نامه پایان دوره تحصیلی آموزش و پرورش مدرک رسمی که پس از پایان تحصیلات هر دوره تحصیلی به نام دانش‏ آموز صادر می‏ شود.
104 گواهی‏نامه پایان تحصیلات آموزش و پرورش مدرک رسمی که پس از پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه از سوی آموزش و پرورش  به نام فارغ ‏التحصیل صادر می ‏شود.
105 لازم التعلیم از راه دور دانش ‏آموزی که شرط سنی تحصیلی در مدرسه روزانه را دارا باشد ولی به جهت شرایط خاص (معلولیت، بیماری خاص یا صعب العلاج، الزام حمایت از خانواده، تاهل و عدم دسترسی) امکان تحصیل در مدارس عادی را از دست داده باشد.
106 مجتمع آموزشی – ورزشی دانش ‏آموزی مجموعه‏ ای که در آن علاوه بر فضاهای ورزشی، مکان‏ های فرهنگی نیز جهت فعالیت‏ های دانش ‏آموزی موجود باشد.
107 مجتمع آموزشی و پرورشی مجموعه ای از مدارس عادی دولتی شامل تمامی دوره های تحصیلی از یک جنسیت در یک منطقه آموزش و پرورش که با مرکزیت یک از آن ها به عنوان واحد محل استقرار اداره می شود و از نظر فیزیکی در جوار هم قرار دارند.
108 مجتمع آموزشی ویژه (استثنایی) مرکز آموزشی که در آن، بیش از 120 دانش ‏آموز با نیازهای ویژه (استثنایی) در حداقل دو دوره تحصیلی، طبق ضوابط تعیین شده مشغول به تحصیل باشند.
109 مدرسه سازمانی که بر مبنای معیارهای رسمی و با نظارت ادارات آموزش و پرورش تاسیس شده است و مسئولیت اجرای برنامه‏ های مصوب آموزشی و پرورشی کشور را در دوره تحصیلی معین بر عهده دارد و پس از پایان دوره به دانش ‏آموزان و یا هنرجویان مدرک رسمی اعطا می‏کند و شامل دبستان، دبیرستان و هنرستان می‏ شود.
110 مدرسه آموزش از راه دور مدرسه‏ ای که در آن آموزش‏ های غیر حضوری و نیمه حضوری بر اساس برنامه‏ های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای تمام یا بخشی از موضوعات درسی دوره راهنمایی و متوسطه انجام می ‏پذیرد.
111 مدرسه ایثارگران مدرسه ‏ای که برابر اساسنامه و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و آیین‏ نامه آموزشی مربوطه، به منظور ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، متناسب با شرایط دانش ‏آموزان ایثارگر فعالیت می‏ کند.
112 مدرسه بزرگسالان مدرسه‏ ای که برای ادامه تحصیل دانش ‏آموزانی که امکان تحصیل در مدارس دوره اول و دوم متوسطه روزانه را ندارند تاسیس می‏ شود.
113 مدرسه پشتیبان ویژه (استثنایی) مدرسه ویژه ‏ای (استثنایی) که هماهنگی، نظارت و پشتیبانی فعالیت‏ های آموزشی، پرورشی و توان‏بخشی دانش ‏آموزان  با نیازهای ویژه (استثنایی) تحت پوشش آموزش به شیوه تلفیقی – فراگیر را علاوه بر وظایف معمول خود، بر عهده دارد.
114 مدرسه تخصصی ورزش مدرسه‏ ای که در آن، دانش‏ آموزان مستعد و علاقمند، علاوه بر برنامه رسمی دوره‏ های مختلف تحصیلی، طبق ضوابط که رشته ورزشی را نیز فرا می‏ گیرند.
115 مدرسه خیریه غیر دولتی مدرسه غیر دولتی که توسط اشخاص حقیقی یا موسسات خیریه تاسیس و راه اندازی شده و هیچ شهریه ‏ای از دانش ‏آموزان دریافت نمی‏ نماید.
116 مدرسه شاهد مدرسه ‏ای که به منظور ارائه خدمات به فرزندان شاهد، آزادگان، جانبازان بالای 50 % و ایثارگران طبق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‏ نماید.
117 مدرسه شبانه ‏روزی مدرسه ‏ای که به منظور ایجاد فرصت‏ های برابر آموزشی برای دانش ‏آموزان عشایری و روستاهای پراکنده و کم جمعیت به صورت شبانه‏ روزی با امکانات خوابگاهی در دوره‏ های تحصیلی اول و دوم متوسطه تاسیس می‏ شود.
118 مدرسه شبانه‏روزی ویژه (استثنایی) مدرسه شبانه‏ روزی که با امکانات آموزشی، پرورشی و توانبخشی برای پذیرش دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) در دوره‏ های تحصیلی ابتدایی، اول و دوم متوسطه تاسیس می‏ شود.
119 مدرسه ضمیمه مدرسه ‏ای که تعداد دانش ‏آموزان آن به حد نصاب تشکیل یک مدرسه مستقل نرسد و تحت مدیریت یک مدرسه دیگر با دوره تحصیلی متفاوت و بدون تخصیص کادر مدیریتی و خدماتی مجزا، اداره می‏ شود.
120 مدرسه ضمیمه دار مدرسه مستقلی که حداقل یک مدرسه ضمیمه داشته باشد.
121 مدرسه عادی دولتی مدرسه‏ ای که دانش ‏آموزان بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به صورت رایگان در آن تحصیل می‏ نمایند و هزینه‏ های آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‏ شود.
122 مدرسه عادی مناسب سازی شده برای
دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی)
مدرسه عادی که با ایجاد تغییرات در فضا و کلاس درس به منظور تسهیل در فرایند آموزش دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) مناسب سازی شده است.
123 مدرسه عام المنفعه غیر دولتی مدرسه‏ ی غیر دولتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، موسسات، نهادها و شرکت‏ ها ایجاد و اداره می‏ شود و موسسان و اعضای هئیت امنای آن طبق اساسنامه ثبت شده در اموال، دارایی‏ ها و درآمدهای مدرسه ذینفع نمی‏ باشند.
124 مدرسه عشایری مدرسه ‏ای که بیش از 50 % دانش ‏آموزان آن را دانش‏ آموزان عشایری تشکیل می ‏دهند و به دو صورت سیار و ثابت اداره می‏ شود.
125 مدرسه عشایری ثابت مدرسه عشایری که در طول سال تحصیلی جابجا نمی‏ شود.
126 مدرسه عشایری سیار مدرسه عشایری که در طول سال تحصیلی همراه عشایر کوچ رو جابجا می ‏شود.
127 مدرس غیر انتفاعی رجوع شود به مدرسه غیر دولتی
128 مدرسه غیر دولتی مدرسه ‏ای که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با مشارکت ایشان با دولت مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور، تحت نظارت وزارت مذکور و بر اساس قانون تاسیس و اداره مدراس و مراکز آموزشی و پرورشی تاسیس و اداره می‏ شود.
129 مدرسه قرآن مدرسه ‏ای که در آن دانش ‏آموزان مستعد و علاقمند، علاوه بر برنامه رسمی و ساعات مقرر در جداول درسی دوره‏ ها و رشته‏ های مختلف تحصیلی، حداکثر 6 ساعت آموزشی در هفته (حداقل 2 ساعت در ابتدایی و 3 ساعت در متوسطه)، معارف، شایستگی‏ ها و مهارت‏ های تکمیلی قرآنی را فرا می‏ گیرند. به فارغ ‏التحصیلان این دسته از مدارس گواهینامه قرآن اعطا خواهد شد.
130 مدرسه ماندگار مدرسه‏ ای که بر اساس ضوابط و مقررات استاندارد مصوب شورای عالی آموزش و پرورش از قدمت تاریخی (حداقل 50 سال) و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی یا استانی برخوردار است.
131 مدرسه مستقل مدرسه‏ ای که تمام کلاس‏ های دایر آن فقط مربوط به یک دوره تحصیلی است و اداره آن توسط یک مدیر یا مدیر آموزگار انجام می ‏شود.
132 مدرسه نمونه دولتی مدرسه‏ ای که با گزینش دانش ‏آموزان مستعد و با بهره گرفتن از معلمان کارآمد و مجرب و تامین امکانات مناسب در دوره‏ های اول یا دوم متوسطه، زمینه ارتقای آموزشی و پرورشی دانش ‏آموزان را با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته فراهم می‏ آورد.
133 مدرسه وابسته مدرسه‏ ای که بر اساس مقررات شورای عالی آموزش و پرورش توسط سایر وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ ها و مراکز دولتی و نهادهای عمومی تاسیس و اداره می ‏شود.
134 مدرسه ویژه (استثنایی) مدرسه‏ ای که متناسب با نیازمندی‏ های دانش‏ آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) تجهیز شده و این دانش ‏آموزان در آنجا مشغول به تحصیل هستند.
135 مدرسه هوشمند مدرسه ‏ای که در آن به منظور ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت، با بهره‏ گیری هوشمندانه از نهاد رسانه، روند اجرای کلیه فرآیندها مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است.
136 مدرسه هیأت امنایی مدرسه‏ ای که طبق اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش توسط هیأت امنایی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی با تاکید بر جلب و توسعه مشارکت‏ های مردمی و خیرین، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی مدرسه و ارتقای کیفیت فعالیت‏ های آموزشی و تربیتی با شرایط و ضوابط خاص اداره می ‏شود.
137 مدیر آموزگار آموزگاری که در مدرسه دوره ابتدایی که تعداد دانش‏ آموزان آن به حد نصاب تعیین شده، نرسیده است علاوه بر تدریس، مدیریت مدرسه را نیز بر عهده دارد.
138 مراقبت سلامت مدارس فرد متخصص که در مدرسه، اجرای برنامه‏ های مرتبط با سلامت مدارس و دانش‏ آموزان را بر عهده دارد.
139 مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده آموزش  و پرورش مرکزی که زیر نظر انجمن اولیاء و مربیان برای ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روانشناختی به خانواده ‏ها و فرزندان آنان با مجوز وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‏ نماید.
140 مربی امور آموزش و توان‏بخشی دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) فرد متخصص که در امور شناسایی، تشخیص، درمان، آموزش و توان‏بخشی دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه که در یکی از پست‏ های گفتار درمانگر، شنوایی‏ شناس، کاردرمانگر، بینایی ‏سنج، فیزیوتراپیست، ارتوپدیست، و مددکار اجتماعی فعالیت می‏ کند.
141 مربی بهداشت مدرسه رجوع شود به مراقب سلامت مدارس
142 مربی پیش دبستانی فرد واجد صلاحیتی که اجرای برنامه‏ های آموزشی و پرورشی را در دوره پیش دبستانی به عهده دارد.
143 مربی تربیت بدنی مدرسه رجوع شود به معلم تربیت بدنی
144 مرکز آموزشی و توان‏بخشی دانش ‏آموزان با مشکلات ویژه یادگیری مرکزی که به دانش ‏آموزان با مشکلات ویژه یادگیری مشغول به تحصیل در مدارس عادی، خدمات ویژه ارائه می ‏دهد.
145 مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه مرکزی متشکل از نیروهای متخصص در رشته‏ های مشاوره و روانشناسی که در مکانی مستقل با امکانات و تجهیزات مشاوره ‏ای مناسب در شهرستان‏ ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش، به دانش ‏آموزان ارجاعی از مدارس و خانواده‏ های آنان، طبق ضوابط، خدمات تخصصی مشاوره ‏ای ارائه می‏ نماید.
146 مرکز یادگیری محلی واحد آموزشی که با مجوز سازمان نهضت سوادآموزی تشکیل شده و علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‏ های اساسی زندگی، مهارت‏ های اجتماعی، حقوق شهروندی و مشاغل خانگی را آموزش می‏ دهد.
147 مرکز آموزش غیر دولتی مرکزی غیر ‏دولتی که با مجوز آموزش و پرورش به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت‏ های فنی و حرفه ‏ای افراد، بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‏ نماید.
148 مرکز یادگیری محلی واحد آموزشی که با مجوز سازمان نهضت سوادآموزی تشکیل شده و علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‏ های اساسی زندگی، مهارت‏ های اجتماعی، حقوق شهروندی و مشاغل خانگی را آموزش می‏ دهد.
149 مرکز آموزش غیر دولتی مرکزی غیر ‏دولتی که با مجوز آموزش و پرورش به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت‏ های فنی و حرفه‏ ای افراد، بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‏ نماید.
150 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش ‏آموزی استان مرکزی متشکل از نیروهای متخصص در زمینه مشاوره، روانشناسی و مددکاری با پست ‏های سازمانی مصوب که در مرکز استان و در مکانی مستقل به مراجعین ارجاعی از هسته‏ ها و مراکز مشاوره مناطق، خدمات تخصصی روانشناختی و مددکاری، تحلیل نتایج آزمون‏ های مشاوره‏ ای و خدمات توانمندسازی مشاوران ارائه می‏ دهد.
151 مسئول سوادآموزی مجتمع آموزشی و پرورشی فرد واجد شرایطی که مسئولیت ساماندهی و هدایت آموزشیاران، آموزش ‏دهندگان، سوادآموزان و فراگیران حوزه جغرافیایی مجتمع آموزشی و پرورشی یا مدرسه مستقل را برعهده دارد.
152 مشاور مدرسه نیروی رسمی آموزش و پرورش متخصص در زمینه روان‏شناسی و مشاوره که در مدرسه به ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ‏ای در حوزه سازگاری و تحصیلی – شغلی می‏ پردازد.
153 مشاور مدرسه ویژه (استثنایی) فرد متخصص، واجد صلاحیت، آگاه به اصول مشاوره و آزمون‏ های شناختی که در تمامی دوره‏ های تحصیلی مدارس ویژه (استثنایی) به ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش ‏آموزان و والدین آنان می‏ پردازد.
154 معاون آموزگار آموزگاری که در مدرسه دوره ابتدایی تحت پوشش مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری که تعداد دانش آموزان آن به حد نصاب تعیین شده، نرسیده است علاوه بر تدریس، مسئولیت امور اجرایی مدرسه را نیز بر عهده دارد.
155 معاون اجرایی مدرسه فردی که انجام امور اداری، دفتری و بایگانی مدرسه را زیر نظر مدیر عهده ‏دار است.
156 معاون امور عمومی مدرسه فردی که در مدارس شبانه‏ روزی، عهده‏دار وظایف جمعدار اموال، حسابداری و کارپردازی است.
157 معاون دبیر دبیری که در مدرسه دوره متوسطه ‏ای که تعداد دانش ‏آموزان آن به حد نصاب تعیین شده، نرسیده و ضمیمه مدرسه دیگری است، علاوه بر تدریس، مسئولیت امور اجرایی مدرسه را نیز بر عهده دارد.
158 معاون فناوری و هوشمندسازی مدارس معلمی که ضمن انجام وظایف مربوط به فناوری اطلاعات در مدارس دوره ‏های اول و دوم متوسطه، با سایر معلمان در زمینه تدریس با استفاده از نرم‏ فزار و سخت‏ افزار همکاری می‏ نماید.
159 معاون فنی و مهارتی هنرآموزی که زیر نظر رئیس هنرستان، نظارت دائم بر فرایند یاددهی – یادگیری هنرآموزان، هنرجویان و نیز تامین به موقع تجهیزات و وسایل کمک آموزشی را عهده‏ دار است.
160 معلم فرد واجد صلاحیت‏ های علمی و حرفه‏ ای است که برنامه‏ های آموزشی و پرورشی را در کلاس درس اجرا می‏ کند.
161 معلم پذیرا (فراگیر) آموزگار یا دبیر آموزش دیده واحد آموزشی عادی که با ایجاد انطباق و تعدیل ‏های لازم در روش کار به دانش ‏آموز با نیازهای ویژه (استثنایی) ثبت نام شده در مدارس عادی آموزش می ‏دهد.
162 معلم تربیت بدنی مدرسه معلمی که مسئولیت آموزش درس تربیت بدنی به دانش‏ آموزان مدرسه را بر عهده دارد.
163 معلم تلفیقی (رابط) آموزگار یا دبیر دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) که با حضور در کلاس واحدهای آموزشی عادی از طریق پشتیبانی و همکاری مشترک با معلم، تسهیلات و خدمات آموزشی، پرورشی و توان‏بخشی مناسب را برای دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه تلفیقی – فراگیر فراهم می ‏آورد.
164 معلم حق التدریس معلمی که با ابلاغ رسمی ادارات آموزش و پرورش در یکی از پست‏ های آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی اشتغال دارد و طبق مقررات از بودجه جاری دولتی، به میزان ساعات تدریس هفتگی، حق ‏التدریس دریافت نماید.
165 معلم دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) معلم متخصص آموزش دانش ‏آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) که در یکی از دوره‏ های تحصیلی در مدارس ویژه (استثنایی) به خدمت اشتغال دارد.
166 نوآموز با نیازهای ویژه (استثنایی) کودکی که از بدو تشخیص نیازهای ویژه تا قبل از دوره ابتدایی، در دوره پیش دبستانی، خدمات آموزشی و توان‏بخشی دریافت می‏ کند.
167 واحد آموزشی رجوع شود به مدرسه
168 هسته مشاوره آموزش و پرورش مجموعه‏ ای از نیروهای رسمی آموزش و پرورش، متخصص در رشته‏ های مشاوره و روانشناسی که در ادارات آموزش و پرورش شهرستان‏ ها، مناطق و نواحی یا در مکانی مستقل، طبق ضوابط به دانش ‏آموزان ارجاعی از مدارس و خانواده‏ های آنان، خدمات تخصصی مشاوره ‏ای ارائه می‏ نماید.
169 هنرآموز معلمی که دروس مربوط به شایستگی‏ های فنی – کارگاهی و غیرفنی هر رشته را در هنرستان آموزش می‏ دهد.
170 هنرجو دانش ‏آموزی که در یکی از رشته ‏های شاخه ‏های فنی و حرفه ای و یا کاردانش مشغول به تحصیل است.
171 هنرستان مدرسه ‏ای که در آن، یک یا چند رشته از شاخه ‏های فنی و حرفه ‏ای یا کاردانش به هنرجویان آموزش داده می‏ شود.
172 هنرستان تربیت بدنی هنرستانی در شاخه فنی و حرفه ‏ای که هنرجو علاوه بر دروس عمومی، در رشته تربیت بدنی در سطح دیپلم متوسطه آموزی می‏ بیند.
173 هنرستان فنی و حرفه ‏ای هنرستانی که در آن، یک یا چند رشته ازگروه‏ های تحصیلی صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر شاخه فنی و حرفه‏ ای آموزش داده می‏ شود.
174 هنرستان کاردانش هنرستانی که در آن، یک یا چند رشته مهارت ازگروه‏ های تحصیلی صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر شاخه کاردانش آموزش داده می ‏شود.
175 هنرستان کشاورزی هنرستانی که در آن هنرجوی شاخه فنی و حرفه‏ ای یا هنرجوی شاخه کاردانش علاوه بر دروس عمومی، در یکی از رشته‏ های مربوط به زمینه کشاورزی آموزش می ‏بیند.